divendres, 1 de gener del 2010

Alt Empordà: l'Estela

L'Estela és un llogaret pertanyent a Cabanelles i format per masies escampades, quasi totes ja abandonades. La seua església de Santa Maria, tardoromànica, patix greus desperfectes i amenaça ruïna. Els valencians amb el cognom Estela són 775.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada